10kg oksekjøtt

Bestill

20kg oksekjøtt
Bestill
30kg oksekjøtt
Bestill
vedstabel
1/4 gris
Bestill
1/2 gris
Bestill
Brensel
Bestill

 

Informasjon om slakting / levering:

 

Vi slakter på høsten og tar kontakt med deg i forkant av levering.