GUNNAR KNUDSEN - en leder for det moderne Norge!

Gunnar Knudsen 02

Telemark Museum har hatt en grundig drøfting av hva vi bør formidle til 100 års-markeringen for Unions-oppløsningen, både noe lokalt men samtidig nasjonalt. Vårt valg falt på Gunnar Knudsen (1848–1928) fra Borgestad i Skien. Han ble best kjent som politiker, men var også skipsreder, bedriftsleder, leder i næringsorganisasjoner som landmannsforbundet og rederforbundet. Gjennom sin store hobby ble han også stifter av Kongelig norsk Seilforening, republikaneren Gunnar Knudsen. Likevel ble han etter hvert god venn av kong Haakon VII.
Ved millenniumskiftet ble Gunnar Knudsen gjennom en avstemning i NRK Telemark valgt til "Århundredes Telemarking" i konkurranse med en rekke fremtredende, både avdøde og nålevende, personer. Da er det spesielt interessant å se at han ble valgt hele 72 år etter sin død.

Da Chr. Michelsen dannet sin ”7.juniregjering” ble Gunnar Knudsen finansminister. Men som glødende republikaner trådte han ut av regjeringen etter resultatet av folkeavstemmingen. I 1908 kom han imidlertid tilbake som statsminister i en mindretallsregjering frem til 1909. Ved valgene i 1912 fikk Venstre overveldende flertall, og året etter dannet Knudsen en ren venstre-regjering som han ledet til 1920. Det er den lengste sammenhengende periode for en statsminister i Norge.

 

 

Å fremheve verdier

Gunnar Knudsen var også en fremstående representant for politisk lederskap og bedrifts-lederskap lokalt, regionalt og nasjonalt, for legendarisk omsorg for sine ansatte og for en betydelig verdiskaping som ingeniør og skipsreder med et internasjonalt nettverk.
Gunnar Knudsen er en representant for verdiene kreativitet, fremsynthet, langsiktighet og medmenneskelighet. At han i all sin ferd var en meget nøysom mann, finner vi verdt å fremheve i perspektivet 1905 til 2005.

 

MENNESKET VERDISKAPEREN LEDEREN
Borgestad/Skien Grenland/Telemark Norge
Privatmannen Ingeniøren Stortingsmannen
Arbeidsgiveren Skipsrederen Landbruksminister
Verdigrunnlaget Gårdbrukeren Finansminister
Republikaneren Kraftutbyggeren Statsminister
Arbeidskapasiteten Interkommunalisten Bondelaget