BRENSEL

brensel04 brensel06 brensel05

Vi kjøper bjørkeved og hardved av AT Skog. Tømmeret kommer hovedsakelig fra Grenland. Når vi har egne skogsdrifter på Skifjell kommer tømmeret fra egen skog. Vi starter vedproduksjonen i oktober og avslutter i løpet av mars. Det er veldig god tørk fra mars-mai. Veden er stort sett tørr midt i juni. Da plasserer vi veden under tak. I løpet av sommeren blir veden knusktørr. Fuktigheten på veden er helt nede i 6-8 % midt på sommeren. Det er samme fuktighet som treverk inne i et hus. Utover høsten kan overflatefuktigheten på vedkubbene stige opp til 14 % i takt med luftfuktigheten ute. Kjernen i veden er tørrere.

Vi kjører veden ut til kundene fra september til desember. Alt under 20 % regnes som tørr ved (Norsk Standard). Jo tørrere veden er, desto bedre er brennverdien i forhold til vekt. 1 kg ved med 20 % fuktighet har samme brennverdi uansett treslag. Volumet for 1 kg hardved er mindre enn andre treslag. Hardved har noe høyere fuktighet i veden sammenlignet med bjørk etter 1 vår/sommer med tørk.

Priser:
1000 liter bjørkeved, 1000 kr
1000 liter hardved, 1000 kr
Du kan hente veden selv hos oss eller få den tilkjørt, det koster 300 kr.

PAKKETILBUD
3000 liter bjørkeved (1 favn), gratis tilkjørt hele Grenland, 3000 kr.