VED

brensel04 brensel06 brensel05

Vi kjøper bjørkeved og hardved av AT Skog. Tømmeret kommer hovedsakelig fra Grenland. Når vi har egne skogsdrifter på Skifjell kommer tømmeret fra egen skog. Vi starter vedproduksjonen i oktober og avslutter i løpet av mars. Det er veldig god tørk fra mars-mai. Veden er stort sett tørr midt i juni. Da plasserer vi veden under tak. I løpet av sommeren blir veden knusktørr. Fuktigheten på veden er helt nede i 6-8 % midt på sommeren. Det er samme fuktighet som treverk inne i et hus. Utover høsten kan overflatefuktigheten på vedkubbene stige opp til 14 % i takt med luftfuktigheten ute. Kjernen i veden er tørrere.

Vi kjører veden ut til kundene fra september til desember. Alt under 20 % regnes som tørr ved (Norsk Standard). Jo tørrere veden er, desto bedre er brennverdien i forhold til vekt. 1 kg ved med 20 % fuktighet har samme brennverdi uansett treslag. Volumet for 1 kg hardved er mindre enn andre treslag. Hardved har noe høyere fuktighet i veden sammenlignet med bjørk etter 1 vår/sommer med tørk.

Priser:
1000 liter bjørkeved, 1000 kr
1000 liter hardved, 1000 kr
Du kan hente veden selv hos oss eller få den tilkjørt, det koster 300 kr.

PAKKETILBUD
3000 liter bjørkeved (1 favn), gratis tilkjørt hele Grenland, 3000 kr.

Brennverdi, kWh og økonomi

1 kg tørr ved (0 % fuktighet) har brennverdi på 5,32 kWh, uansett treslag.

Brennverdien blir lavere desto høyere fuktigheten er. Følgende funksjon brukes for å regne ut brennverdien (kWh):

Heff = 5,32 – 0,06 · Fr         Heff = kWh pr. kg         Fr = Fuktighet i prosent av råvolumvekt

Eks: Dersom det er 15 % fuktighet i veden gir 1 kg ved: 5,32 – (0,06 x 15) = 4,42 kWh.

10 % fukt gir 4,72 kWh og 20 % fuktighet gir 4,12 kWh.I våre sekker er mer enn 50 % av veden stablet. Hvis du ved en feiltakelse kjøper ved av andre bør du spørre om hvor stor andel som er stablet. 1000 liter kan være misvisende. For at veden skal være skikkelig tørr må den kløves i løpet av  vinteren slik at den får vårtørken som starter allerede i mars. Det er også avgjørende at veden stables under tak fra St. Hans, og ikke under presenning.

Våre 1000 liters sekker med bjørkeved veier ca. 350 kg og har i snitt 14 % fuktighet. Brennverdien pr sekk blir dermed: 350 x 4,48 = 1.568 kWh. Prisen er 1000 kr/sekk. Det gir en kostnad på 64 øre/kWh. Moderne vedovner utnytter ca. 75 % av varmen i vedkubben. Reell kostnad blir dermed 85 øre/kWh. Gjennomsnittlig strømpris i 2019, inkludert nettleie og avgifter, var 116 øre/kWh. Strømprisen er høyest på vinteren når vi fyrer med ved.


Vår bjørkeved er rimeligere enn strøm!